Menü Kapat

Filtrasyon Sistemleri

Su içinde çözünmemiş halde bulunan askıda katı maddelerin süzmek suretiyle sudan ayrıştırmak ve su içerisindeki organik maddelerin oluşturduğu kötü koku ve tadın kimyasal olarak giderilerek suyun doğal haline dönüştürme işlemlerinin tamamına Filtrasyon bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılan tüm ekipmanlara da filtrasyon sistemleri denir.

 

Multi Medya Filtreler

Farklı mineral boyutlarında olan kum ve çakıl taneciklerinin belli bir sıra ve yükseklikte üst üste dizilmesi suretiyle oluşturulan katmanlardan, suyun belirli bir basınç ve belli bir hızda geçirilerek, içerisinde bulunan askıda katı maddelerin süzülmesi ve süzülen askıda katı maddelerin ters yıkama (rejenerasyon) suretiyle filtre katmanlarından uzaklaştırılması prensibine dayanan özel olarak tasarlanmış filtrasyon sistemleridir. Temel amacı su içerisinde bulunan belli büyüklükteki (>80 μ) askıda katı maddeleri fiziksel olarak süzmek ve sudan ayrıştırmaktır.

 

Aktif Karbon Filtreler


Kum filtrelerden farklı olarak temel amacı; su içerisinde bulunan askıda katı maddeleri süzmek yerine suyun içerdiği serbest klor ve oksitleyicileri tutmak, aynı zamanda organik maddeleri ve bunların oluşturduğu kötü koku ve tadı gidermek amacına yönelik kullanılmaktadırlar. Su arıtma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olup genellikle yumuşatma sistemleri ve Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) öncesinde kullanılırlar.


Suyun kaynağına ve kullanım amacına bağlı olarak, su içerisinde bulunan her türlü yabancı maddelerin sudan uzaklaştırılmasına su arıtma, bu amaca yönelik kullanılan bütün ekipmanlara da su arıtma sistemleri denir.

Firmamız su arıtma sistemleri ile ilgili proje, dizayn ve mühendislik faaliyetlerini müşteri memnuniyetini ön planda tutarak başarıyla sürdürmektedir.
Endüstriyel sanayinin kaliteli su ihtiyacına yönelik projelendirilen su arıtma tesislerini gerek içme, gerekse kullanma ve proses suyu temini için yüksek kaliteyi en ekonomik biçimde sunmaktadır.